Müzayede Kuralları

1-)  Maya Mezat, bir müzayede firmasıdır doğrudan satış yapılmamaktadır.

2-) Maya Mezat üçüncü şahısların ürünlerini açık arttırma yöntemiyle satmaktadır. Ürüne en yüksek peyi veren kişi, ürünü satın almaya hak kazanır. Bir ürüne pey veren tek kişi ise, o ürünü başlangıç fiyatına alır. Şayet birden fazla ise, en fazla pey veren, kendisinden önceki pey verenin aşağıda yazılı arttırma kademeler dâhilinde ilavesiyle süre sonunda ürünü satın almaya hakkı olur. Bu katalogda belirtilmiş olan fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır. Başlangıç fiyatları altına ürün satılmaz.

3-) Komisyon bedeli, müzayede girişinde yer alan komisyon oranıdır (%15 / %20 arasındadır dikkat ediniz.) kredi kartı ile ödemelerde ilave olarak %2,8 banka komisyonu alınmaktadır.

4-) Müzayedede listelenen ürünler www.mayamezat.com internet sayfasında iletişim bölümündeki adres bilgilerini göreceğiniz ofisimiz de inceleyebilirsiniz. Maya Mezat ürünün tarifiyle, hukuki durumu arasındaki farklılıktan mesul olmayacaktır. Fotoğraf ve benzeri gibi bütün görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir. Ürünlerin hakiki rengini, tonunu ve durumunu alıcı kendisi görüp karar vermesi en doğru yoldur.

5-) Müzayedeye girilen peyler kayıtlı olup, iptal edilmesi mümkün değildir. teklif / pey iptali istenmesi durumunda veya müzayede sonrası ödeme yapılmaması durumunda üyelik kalıcı olarak engellenir ve Maya Mezat hukuki yollara başvurabilir.

6-) 5 adet veya üzerindeki yeni üyelik peylerinde üyenin referans belirtmesi gerekmektedir. Referansın yeterli bulunmaması halinde Maya Mezat Müzayede firması tüm peyleri iptal etme hakkına sahiptir. Yeni üyelerin teklif limiti referansta bulunulmadığı takdirde 500 TL'dir. İlk ürün alımında ödeme yapıldıktan sonra limitin arttırılması için mail yada telefon ile bilgilendirme yapıldıktan sonra limit açılışı sağlanacaktır.

7-) 5 gün içerisinde bedelleri ödenmeyen ürünler iptal edilir. Bu durumda üyelik askıya alınır ve Maya Mezat hukuki süreç başlatabilir. Farklı üyeliklerle bu olumsuz davranışın gerçekleşmesi halinde Maya Mezatavukatları aracılığıyla kanuni yoldan işlem başlatılır. üyeliği askıya alınan / iptal edilen kullanıcı tekrar farklı isim ile bursa mezata kaydolması durumu anlaşılması ile Maya Mezat hukuki süreç başlatabilir.

8-) Pey veren üyelerin, en yüksek limiti girmesi tavsiye edilmektedir. Üye tarafından verilen en yüksek teklif, üyenin en son rakamı olmak zorunda değildir. Otomatik pey yükseltme sistemine göre; bir başka üyeye ait alt rakamdaki pey, verilen peyi takip eder. Üye tarafından verilen peyin geçilmesi halinde üye e-mail ile bilgilendirilir. 

9-) Ürün fiyatı kademeli artırım aralıkları;

1.            5.-TL ‘den 20.-TL’ye kadar – 2.-TL

2.            20.-TL’den 100 TL’ye kadar – 5 TL

3.           100.-TL’den 200.-TL’ye kadar – 10 TL

4.           200.-TL’den 500.-TL’ye kadar – 25 TL

5.           500.-TL’den 2000.-TL’ye kadar  – 50 TL

6.           2000.-TL’den 5000.-TL’ye kadar  – 100 TL

7.           5000.-TL ve üzeri – 250.-TL olarak pey artırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

 

10-) Mezatlarımız sadece internet üzerinden düzenlenmiş olup belirtilen saatte teklife kapanacak ve canlı mezatta tüm mezatlar sonuçlandırılarak en yüksek teklifi veren kullanıcı ürün sahibi olarak mail gelecektir. Online müzayedelere katılabilmek için https://mayamezat.com adresine üye olmak zorunludur. 18 yaşından küçükler üye olamaz ve müzayedeye katılamazlar.

11-) Müzayedede satın alınan eserlere ilişkin fatura, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı adına düzenlenir. Faturanın başka bir kişi veya bir şirket adına düzenlenmesi isteniyorsa, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı’nın Şirket’e yazılı olarak talepte bulunması gereklidir. Şirket söz konusu talebi geri çevirme hakkına sahiptir. Şirket, Alıcı’nın bu talebini kabul etse dahi eser(ler)in bedelinin Alıcı tarafından bildirilen kişi tarafından zamanında ödenmemesi durumunda, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı, satın alınan eser(ler)in bedelinin tamamını ve 7. Maddede belirtilen depolama ücretleri ve Şirket’in satın alınan eser(ler)le ilgili yapmış olduğu bilcümle masrafları ödemekle yükümlüdür.

12-) Alıcı, müzayede katılım sözleşmesinde belirtilen adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve belirtilen telefon, faks numaralarının ve elektronik posta adresinin halen kullanımda, geçerli ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Şirket, Alıcı’ya posta adresine yazılı olarak göndermek suretiyle bildirim yapabileceği gibi telefon, SMS, elektronik posta, kayıtlı telefon gibi elektronik iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla da bildirim yapabilir. Alıcı, adres, telefon, faks numaraları veya elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak Maya Mezat bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres, numara ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Maya Mezat verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, üçüncü kişi konumundaki servis/hizmet sağlayıcılar nedeniyle bildirimlerin Alıcı’ya hiç ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından ötürü sorumlu değildir.

13-)  Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması, eserlerin üzerinde hukuki bir takyidat bulunması veya eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden satıcı kişiye aittir. Maya Mezat satıcı için aracı konumunda olduğu için herhangi bir ayıptan ve zapttan ve benzeri hukuki durumlardan sorumlu değildir.

14-) İnternet adresinde yer alan bütün görsel materyaller ve yazılar Maya Mezat yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz/kullanılamaz.

15-) Sitemize kayıt esnasında verdiğiniz e-mail adresinize ve cep telefonu numaranıza bilgilendirme mesajları gönderebilir. Bunları almak istemiyorsanız  info@mayakoleksiyon.com adresine SMS İPTAL veya E-MAIL İPTAL yazılı mesaj göndermeniz yeterlidir. Ayrıca sitemize kullancı adı ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra kullanıcı bilgilerim bölümünde de kendiniz aktif veya pasif hale getirebilirsiniz.

16-) Müzayede Katılım Sözleşmesinin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersiz olması, diğerlerinin hükümsüzlüğünü etkilemez.

17-) Müzayede Katılım Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

18-) Sitemize üye olan alıcılar ve  Maya Mezata satılması için ürün veren satıcılar burada yazılı şartları kabul etmiş sayılırlar